Adaptacje projektów

  • Gwarancja najniższej ceny
  • Kompleksowa obsługa
  • Najkrótsze terminy
  • Zasięg ogólnopolski
  • Tysiące zadowolonych klientów
Sprawdź ofertę
Skonsultuj bezpłatnie
w całej Polsce 

(52) 384 49 90

lub
Napisz do nas

Wycenimy, oddzwonimy!


Najczęściej występujące błędy w dokumentacji budowlanej

Do najczęstszych błędów w złożonej dokumentacji należą:

  • niezgodność projektu z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy lub Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (co znacznie wydłuża okres uzyskania pozwolenia na budowę, gdyż zwykle konieczne jest wystąpienie o zmianę warunków zabudowy lub przeprojektowanie budynku),
  • brak ostatecznej decyzji zezwalającej na wyłączenie działki z produkcji rolnej (każda działka rolna musi być przed wydaniem pozwolenia na budowę wyłączona z produkcji rolnej, chyba że położona jest na terenach miejskich),
  • błędnie wypełnione druki: wniosek o pozwolenie na budowę oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 

Oferta | Kontakt

Copyright © 2024 Tooba.pl Wszelkie prawa zastrzeżone

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Wszyscy nasi architekci należą
do Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej