Adaptacje projektów

 • Gwarancja najniższej ceny
 • Kompleksowa obsługa
 • Najkrótsze terminy
 • Zasięg ogólnopolski
 • Tysiące zadowolonych klientów
Sprawdź ofertę
Skonsultuj bezpłatnie
w całej Polsce 

(52) 384 49 90

lub
Napisz do nas

Wycenimy, oddzwonimy!


Najczęściej wykonywane zmiany. Z czego wynikają? Na co zwrócić uwagę? Z czym się wiążą? Kiedy można je wykonać?

 • Zmiana kąta nachylenia dachu

  Zmiana kąta nachylenia dachu najczęściej jest spowodowana:

  • koniecznością dostosowania spadku dachu lub wysokości budynku do ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub decyzji o warunkach zabudowy (WZ),
  • chęcią zwiększenia powierzchni użytkowej i kubatury poddasza,
  • zamiarem adaptacji poddasza na pokój lub strych (zwiększenie wysokości pomieszczenia wpłynie na poprawę komfortu użytkowania),
  • zmiany pokrycia dachu (np. dachówka karpiówka może być położona na dachu o minimalnym kącie nachylenia równym 30°, dachówka esówka – 40°, gont bitumiczny i blachodachówka – 12°),
  • innymi indywidualnymi wymaganiami inwestora.

  Chcąc wprowadzić taką zmianę, należy zwrócić uwagę na:

  • treść uzyskanego dokumentu regulującego parametry kształtowania zabudowy na działce (MPZP lub WZ),
   rodzaj pokrycia dachu (każdy materiał do wykończenia połaci ma podany w swojej specyfikacji minimalny i maksymalny kąt nachylenia dachu, na jakim może być montowany),
  • wysokość poddasza (im mniejszy kąt nachylenia połaci, tym mniejsza wysokość w świetle poddasza),
   powierzchnię użytkową poddasza (wraz ze zwiększeniem kąta nachylenia połaci wzrasta powierzchnia użytkowa poddasza),
  • odpowiednie proporcje budynku i estetyka (zmiana kąta o wielkości 5° nie wpływa negatywnie na wygląd budynku).

  Wprowadzenie do projektu gotowego zmiany kąta nachylenia dachu wiąże się z:

  • ponownym przeliczeniem i ewentualnym przeprojektowaniem konstrukcji więźby dachowej i pokrycia,
  • dodatkowymi kosztami na etapie adaptacji projektu,
  • dodatkowymi kosztami na etapie realizacji budowy (w przypadku zwiększenia kąta nachylenia połaci konieczne będzie zastosowanie dłuższych krokwi o większym przekroju; zmiana kąta nachylenia dachu może się też wiązać z koniecznością zmiany pokrycia z blachodachówki na dachówkę, co będzie powodem zwiększenia kosztów poniesionych na materiały i zmianę sposobu ich montowania; po zwiększeniu kąta nachylenia połaci powiększy się także powierzchnia użytkowa domu, przez co wzrośnie koszt wykończenia itp.),
  • dodatkowymi kosztami na etapie eksploatacji domu (większa kubatura pomieszczeń do ogrzania).

  Zmianę tę można wprowadzić na etapie:

  • adaptacji projektu typowego – będzie to najłatwiejsze rozwiązanie,
  • budowy (po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę) – wymaga zmiany pozwolenia na budowę,
  • użytkowania domu – bardzo kłopotliwe i trudne do wykonania (dom na czas przebudowy dachu jest pozbawiony osłony przed deszczem, śniegiem, wiatrem i słońcem – zatem jest niemożliwy do zamieszkania);
 • Zmiana wielkości, kształtu i rozmieszczenia otworów okiennych oraz drzwiowych

  Zmiany związane z otworami okiennymi i drzwiowymi najczęściej wprowadza się do projektu w wyniku:

  • chęci doświetlenia pomieszczeń (np. zaprojektowanie dodatkowych okien lub powiększenie istniejących okien w salonie),
  • usytuowania działki oraz domu względem stron świata – lepsze wykorzystanie światła dziennego i ogrzanie domu od strony nasłonecznionej zmniejszy zużycie energii na ogrzewanie i oświetlenie,
  • dostosowania wnętrza do potrzeb inwestora pod względem funkcjonalności (wraz ze zmianą układu ścian wewnętrznych zmianie ulec może układ okien i drzwi),
  • zagospodarowania terenu otoczenia domu (od strony ogrodu warto okna zamienić na większe lub dodać drzwi balkonowe, natomiast od strony podjazdu wystarczy mniejsza stolarka),
  • chęci ukazania walorów krajobrazowych otoczenia – dużą atrakcją będzie piękny widok dostępny z okien salonu (warto dodać okna lub przenieść istniejące, gdy z danego miejsca w domu roztacza się piękny widok na wzgórza, rzekę, jezioro czy choćby staw),
  • bliskiego sąsiedztwa innych zabudowań – potrzeba prywatności i intymności (szczególnie w przypadku działek wąskich należy zadbać, by sąsiad nie miał bezpośredniego wglądu do wnętrza naszego domu),
  • innych indywidualnych potrzeb inwestora.

  Przy wprowadzaniu tego typu zmian należy zwrócić uwagę na:

  • wymagane minimalne doświetlenie pokoi – w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8,
   usytuowanie domu względem stron świata (należy wykorzystać najlepsze warunki nasłonecznienia – strona południowa i zachodnia),
  • układ i funkcję pomieszczeń (okna proporcjonalne do wielkości pomieszczeń i ich przeznaczenia),
   widok za oknem (warto wykorzystać walory krajobrazowe otoczenia lub atrakcyjne zagospodarowanie działki),
  • wyposażenie pomieszczeń, a więc rozmieszczenie mebli i sprzętu (pamiętajmy o pozostawieniu swobodnego dojścia do okna),
  • szczególne wymagania MPZP (np. ujednolicenie zabudowy lub wymogi ochrony konserwatorskiej),
  • estetykę elewacji (kompozycja okien na elewacji musi być przemyślana, zbyt duża liczba okien o różnych wymiarach i kształtach lub o przypadkowej lokalizacji nie wpłynie korzystnie na wygląd domu),
  • bezkolizyjność drzwi wewnętrznych (ma znaczenie nie tylko usytuowanie ościeży, ale także kierunek otwierania skrzydła drzwi).

  Modyfikacje związane z otworami okiennymi i drzwiowymi wiążą się z:

  • ponownym sprawdzeniem i doborem nadproży okiennych i drzwiowych,
  • dodatkowymi kosztami na etapie adaptacji projektu – zmiana stolarki nie jest zmianą trudną pod względem projektowym i nie generuje znacznych kosztów na etapie adaptacji projektu gotowego,
  • dodatkowymi kosztami na etapie realizacji budowy – w przypadku powiększenia otworów istniejących lub wykonania dodatkowych wzrost kosztów będzie związany z zakupem dodatkowych elementów stolarki oraz nadproży czy też zamówieniem stolarki o niestandardowych wymiarach,
  • dodatkowymi kosztami na etapie eksploatacji domu – jeśli chcemy wykonać takie zmiany w zakupionym gotowym domu, pojawią się dodatkowe koszty związane z nową stolarką i nadprożami oraz robotami wykończeniowymi wokół nich.

  Taką zmianę można wprowadzić na etapie:

  • adaptacji projektu typowego – jest to najłatwiejszy sposób wprowadzenia tego rodzaju zmian, często nie wpływa na zwiększenie kosztu podczas adaptacji,
  • budowy (po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę) – wymaga zmiany pozwolenia na budowę lub tylko wpisu do dziennika budowy,
  • użytkowania domu – kłopotliwe, lecz możliwe do wykonania (generuje dodatkowe koszty wynikające z prac wykończeniowych zarówno we wnętrzu, jak i na elewacji.
 • Zmiana technologii budowy domu

  Zmiana technologii budowy domu może wynikać z:

  • chęci obniżenia kosztów budowy (niektóre materiały są bardziej popularne na danym terenie, łatwiej dostępne lub tańsze, łatwiej także w okolicy o ekipę wykonawczą wyspecjalizowaną w danej technologii),
   dostosowania stylistycznego domu do architektury sąsiedztwa lub tradycji regionu,
  • innych indywidualnych potrzeb inwestora.

  Podczas wprowadzania takiej modyfikacji należy zwrócić uwagę na:

  • parametry wytrzymałościowe materiałów budowlanych przeznaczonych do wykonania elementów konstrukcyjnych budynku,
  • współczynnik przenikania ciepła przegród zewnętrznych (ściany zewnętrzne, dach, posadzka na gruncie) – zastosowane w projekcie nowe materiały muszą charakteryzować się nie gorszym współczynnikiem niż projektowane w oryginale i muszą być zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2003 roku (z późniejszymi zmianami),
  • zmianę kosztów budowy domu (dla przykładu dom wykonany w technologii szkieletu drewnianego jest tańszy w realizacji o 10–20% od domu wykonanego w technologii tradycyjnej murowanej, natomiast dom zbudowany z bala drewnianego jest droższy o 30% od technologii tradycyjnej murowanej),
  • dostępność materiałów i ekip budowlanych specjalizujących się w danej technologii – niektóre materiały są bardziej popularne na danym terenie, łatwiej dostępne lub tańsze, łatwiej także w okolicy o wyspecjalizowane firmy wykonawcze (daleki transport np. bala drewnianego czy zatrudnianie firmy z drugiego końca kraju może okazać się bardzo drogim i czasochłonnym przedsięwzięciem),
  • dopasowanie domu do architektury otoczenia (tzw. wpisanie w otoczenie) – podobne parametry kształtowania zabudowy oraz stylistyka budynku sprzyjają harmonii i zachowują ład przestrzenny terenu,
  • walory krajobrazowe okolicy – ukształtowanie terenu, sąsiedztwo wzniesień, zbiorników wodnych czy lasu (np. w górach bardzo ładnie wpisują się w otoczenie domy drewniane ze stromymi dachami pokrytymi materiałem naturalnym, a więc gontem drewnianym lub dachówką ceramiczną).

  Zmiana technologii budowy domu wiąże się z:

  • koniecznością sprawdzenia wytrzymałości i nośności konstrukcji, izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych (obliczenie współczynnika przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne, dach i podłogę na gruncie), izolacji przeciwwilgociowej i przeprojektowania elementów konstrukcji głównej domu,
  • dodatkowymi kosztami na etapie adaptacji projektu – zmiana technologii budowy domu wymaga od architekta wykonania wielu dodatkowych sprawdzeń, obliczeń i rysunków (wykonanie projektu niemal od nowa), może więc generować znaczne koszty (często zwracają się one jednak na etapie budowy w związku np. z tańszym materiałem),
  • dodatkowymi kosztami na etapie realizacji budowy – jeśli technologię tańszą w budowie zamienimy na droższą (np. szkieletową drewnianą na murowaną lub z bala).

  Powyższą zmianę można wprowadzić na etapie:

  • adaptacji projektu typowego – dość kosztowny i pracochłonny sposób wprowadzenia zmiany do projektu,
  • budowy (po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę) – wymaga zmiany pozwolenia na budowę lub tylko wpisu do dziennika budowy.
 • Zmiana technologi wykonania stropu

  Zmianę technologii wykonania stropu najczęściej wykonuje się z powodu:

  • chęci obniżenia kosztów budowy (niektóre materiały są bardziej popularne na danym terenie, łatwiej dostępne lub tańsze, łatwiej w okolicy o brygadę wyspecjalizowaną w danej technologii),
  • innych indywidualnych potrzeb inwestora.

  W przypadku wprowadzania takiej zmiany należy zwrócić uwagę na:

  • układ i parametry oryginalnie zaprojektowanego stropu – rozmieszczenie elementów wsporczych (ścian nośnych, słupów i podciągów), rozpiętość pomiędzy nimi, przeznaczenie i obciążenie użytkowe kondygnacji nad stropem (poddasze użytkowe czy strych) oraz jego grubość (liczba i rodzaj warstw),
  • lokalizację klatki schodowej i kominów (wymagane wykonanie otworów w stropie),
  • parametry użytkowe wybranego stropu (ugięcie, zarysowania, skrzypienie).

  Zmiana technologii wykonania stropu wymaga:

  • ponownego przeliczenia i przeprojektowania stropu (nowy układ elementów stropu dopasowany do innych istniejących w oryginale części budynku – np. schodów i kominów),
  • dodatkowych kosztów na etapie adaptacji projektu – konstruktor wykonuje obliczenia i na ich podstawie sporządza dodatkowe rysunki zamienne, które trzeba załączyć do dokumentacji budowlanej,
  • dodatkowych kosztów na etapie realizacji budowy – w przypadku zmiany technologii tańszej na droższą (zamiana stropu belkowego drewnianego na strop gęstożebrowy lub żelbetowy monolityczny/prefabrykowany),
  • dodatkowych kosztów na etapie eksploatacji domu – zmiana stropu w domu zamieszkanym jest bardzo rzadko spotykana, wymaga wielu skomplikowanych prac budowlanych, przez co niemożliwe jest mieszkanie w domu w tym czasie (trzeba będzie ponieść koszt nowych elementów konstrukcyjnych stropu, warstw wykończeniowych podłóg, sufitów i fragmentów ścian, a także wynajmu innego lokalu mieszkalnego na czas prac związanych z wymianą stropu).

  Taka zmiana jest możliwa do wprowadzenia na etapie:

  • adaptacji projektu typowego – jest to najłatwiejsze rozwiązanie, lecz dodatkowo płatne z powodu konieczności wykonania nowych obliczeń i rysunków,
  • budowy (po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę) – wymaga zmiany pozwolenia na budowę lub tylko wpisu do dziennika budowy,
  • użytkowania domu – sposób bardzo uciążliwy dla mieszkańców (bardzo poważne prace wymagające wzniesienia wielu podpór, rusztowań i zatrudnienia licznej ekipy budowlanej).
 • Zmiana funkcji pomieszczeń

  Zmiana funkcji pomieszczeń może wynikać z:

  • indywidualnych potrzeb inwestora – dopasowanie funkcji pomieszczeń do potrzeb przyszłych domowników (np. zamiana tymczasowa lub stała garażu na pokój).

  W trakcie wprowadzania takiej modyfikacji należy zwrócić uwagę na:

  • wymaganą wentylację – w pomieszczeniach technicznych (np. w kotłowni), gospodarczych (np. w spiżarni, schowku, garderobie) i higieniczno-sanitarnych (np. w łazience, toalecie, pralni, suszarni),
  • poziom posadzki sąsiadujących pomieszczeń – lepiej, aby były na jednym poziomie, w ten sposób uniknie się konieczności wykonania stopni,
  • funkcjonalne połączenie z resztą domu – przynależność nowego pomieszczenia do odpowiedniej strefy (dziennej, nocnej lub technicznej) i dostępność z komunikacji wspólnej dla mieszkańców (np. korytarz, hol, przedpokój),
  • na zewnętrzne przegrody (ściany, dach i posadzkę na gruncie) – warto sprawdzić, czy są odpowiednio zaizolowane (garaż ma mniejsze wymogi izolacyjności termicznej niż pokój będący pomieszczeniem mieszkalnym),
  • odpowiednie warunki nasłonecznienia, a więc ilość światła dziennego docierającego do wnętrza (garaż nie musi być doświetlony naturalnym światłem, pokój jednak jest pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt ludzi, więc stosunek powierzchni okien liczonej w świetle ościeżnic do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8),
  • konieczność doprowadzenia ewentualnego ogrzewania (w przypadku gdy pomieszczenie techniczne lub gospodarcze będzie pełniło funkcję pokoju),
  • wysokość użytkową pomieszczenia – dla pomieszczeń na pobyt ludzi (mieszkalnych) wysokość wymagana prawem wynosi 2,5 m,

  Zmiana funkcji pomieszczeń wiąże się z:

  • zapewnieniem odpowiedniej wentylacji pomieszczeniom, które tego wymagają – np. spiżarnia, schowek, garderoba, pomieszczenie techniczne/kotłownia (sytuacja taka występuje w przypadku zmiany funkcji małego pokoju na przestronną garderobę),
  • wyrównaniem poziomów posadzek – wykonaniem kilku stopni schodów lub przeprojektowaniem poziomu posadzki pomieszczenia, które ma zmienić funkcję (najczęściej ta zmiana jest konieczna, gdy garaż zamieniamy na pokój, a posadzka garażu jest niżej od poziomu podłogi reszty domu),
  • przebudowaniem układu ścian wewnętrznych (często garaż lub kotłownia – pomieszczenia, które chcemy zamienić na pokój – nie mają bezpośredniego połączenia z częścią mieszkalną domu; należy przebudować układ ścian działowych i wykonać otwory w ścianach nośnych, aby zapewnić bezpośredni dostęp),
  • dociepleniem ścian zewnętrznych, w przypadku gdy pomieszczeniu technicznemu lub gospodarczemu (kotłownia, garaż) nadamy nową funkcję sypialni (gdy garaż lub kotłownia dobudowane są do bryły głównej domu i nie muszą być ogrzewane, często nie są tak izolowane termicznie jak część mieszkalna domu),
  • modyfikacją otworów okiennych i drzwiowych (np. przy zmianie garażu na pokój konieczna jest wymiana bramy garażowej na okno, przy zmianie WC na spiżarnię likwidowane będzie okno),
  • przeprojektowaniem instalacji wewnętrznych – dostosowanie liczby punktów świetlnych, gniazd, włączników i ewentualnych grzejników (w przypadku zamiany garażu na pokój), wykonanie dodatkowej instalacji wodnej, kanalizacyjnej i gazowej (gdy zamieniamy pokój na łazienkę lub aneks kuchenny),
  • dodatkowymi kosztami na etapie adaptacji projektu – architekt naniesie poprawki na rysunki lub wykona rysunki zamienne wynikające z dostosowania adaptowanego pomieszczenia do nowej funkcji,
  • dodatkowymi kosztami na etapie realizacji budowy (np. doprowadzenie instalacji, wymiana stolarki okiennej lub dostawienie komina).

  Taka zmiana jest możliwa do wprowadzenia na etapie:

  • adaptacji projektu typowego – jest to najłatwiejszy sposób wprowadzenia zmiany i jednocześnie najtańszy, polega na naniesieniu kilku poprawek na oryginał projektu typowego, rzadko wymaga wykonania nowych rysunków zamiennych,
  • budowy (po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę) – wymaga zmiany pozwolenia na budowę lub tylko wpisu do dziennika budowy,
  • użytkowania domu – na tym etapie będzie to kłopotliwe, lecz możliwe do wykonania (generuje dodatkowe koszty wynikające z prac wykończeniowych wnętrza i wyłącza część domu z użytkowania na czas prac budowlanych).
 • Zmiana rozmieszczenia ścian konstrukcyjnych i działowych

  Zmiana rozmieszczenia ścian wynika z:

  • indywidualnych potrzeb inwestora – dopasowanie wnętrza domu do wymagań przyszłych mieszkańców,
  • koniecznych zmian w układzie elementów konstrukcji stropu lub dachu (dodatkowe elementy wsporcze – ściany nośne, słupy, rdzenie).

  Podczas wprowadzania tej zmiany należy zwrócić uwagę na:

  • układ konstrukcyjny stropu – w przypadku zmiany położenia elementów nośnych (ważny jest rozstaw ścian i słupów, aby zapewnić belkom stropowym bezpieczną rozpiętość),
  • odpowiedni kształt pomieszczeń – najbardziej komfortowe są wnętrza utworzone na planie kwadratu lub prostokąta o proporcjonalnych bokach (pokój, którego długość jest ponad dwukrotnie większa od szerokości, jest bardzo trudny do umeblowania, co wpływa na mniejszą wygodę użytkowania),
  • odpowiednią wielkość pomieszczeń – najlepiej jeszcze w fazie projektowej na rzucie kondygnacji wrysować podstawowe umeblowanie w każdym z pomieszczeń w zależności od przeznaczenia (pokoje mieszkalne o powierzchni mniejszej niż 8 m² są bardzo trudne do zagospodarowania, sprawiają wrażenie ciasnych i niewygodnych; garderoba, w której nie możemy swobodnie sięgnąć ubrania ani zamknąć za sobą drzwi przypomina bardziej szafę niż pomieszczenie),
  • układ funkcjonalny całego domu – istotny jest czytelny podział wnętrza na strefy nocną i dzienną lub strefy dla domowników i dla gości (warto zadbać o to, aby np. dodatkowy pokój znajdował się w sąsiedztwie pozostałych sypialni i łazienki głównej, a powstała po zmianie garderoba nie była zbyt oddalona od sypialni),
  • odpowiednie szerokości przejść (korytarzy, przedpokojów i holi) – nie tylko gabaryty samych pokojów czy kuchni są istotne dla komfortu przyszłych mieszkańców, ważna jest także przestrzeń zajęta przez tzw. komunikację ogólną (należy zwrócić uwagę na to, aby swobodnie mogła przejść więcej niż jedna osoba jednocześnie, oraz na kierunek otwierania drzwi),

  W wyniku wprowadzenia powyższej zmiany konieczne będzie:

  • ponowne przeliczenie stropu czy nawet dachu (dotyczy słupów wspierających konstrukcję dachu) – jest to wymagane, jeśli postanowimy ingerować w istniejący w projekcie układ ścian i słupów konstrukcyjnych (może się okazać, że po zmianach rozkładu podpór rozpiętość stropu jest zbyt duża dla przyjętej w projekcie technologii i zaistnieje konieczność zmiany sposobu jego wykonania),
  • korekta położenia okien i drzwi (zewnętrznych i wewnętrznych) – lokalizację stolarki należy dopasować do nowego układu pomieszczeń,
  • dopasowanie układu instalacji wewnętrznych do nowego rozmieszczenia ścian,
  • ponowne sprawdzenie warunków doświetlenia pokojów światłem naturalnym (po wprowadzeniu zmiany do projektu stosunek powierzchni okien liczonej w świetle ościeżnic do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8),
  • mogą pojawić się dodatkowe koszty na etapie adaptacji projektu – niewielkie korekty w położeniu ścian architekt naniesie bezpośrednio na oryginalny projekt domu, w trudniejszych przypadkach (gdy zmiana będzie dotyczyć niemal całego wnętrza) istnieje możliwość wykonania rysunków zamiennych i załączenia ich do dokumentacji katalogowej,
  • mogą pojawić się dodatkowe koszty na etapie realizacji budowy – wystąpią one, gdy postanowimy wolną przestrzeń podzielić na mniejsze pomieszczenia (koszt wykonania dodatkowych ścian), w sytuacji odwrotnej istnieje możliwość zaoszczędzenia.

  Taka zmiana jest możliwa do wprowadzenia na etapie:

  • adaptacji projektu typowego – będzie to najłatwiejsze rozwiązanie i jednocześnie najbardziej polecane przez architektów (po wrysowaniu nowego układu w odpowiedniej skali od razu można zauważyć pewne nieprawidłowości – pomieszczenie zbyt wąskie, małe lub nieustawne),
  • budowy (po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę) – wymaga zmiany pozwolenia na budowę (w przypadku elementów konstrukcyjnych) lub tylko wpisu do dziennika budowy (dla ścianek działowych),
  • użytkowania domu – wyburzenie ściany lub jej murowanie będzie dla użytkowników domu sporym dyskomfortem; na czas przebudowy, poniesiemy także dodatkowe koszty wynikające z konieczności wykonania prac wykończeniowych.
 • Modyfikacja instalacji wewnętrznych

  Modyfikacja instalacji wewnętrznych wynika z:

  • indywidualnych wymagań inwestora – dostosowania domu do własnych potrzeb (np. zmiana sposobu ogrzewania, wybór systemów ekologicznych),
  • braku dostępu do mediów na działce (w przypadku braku sieci gazowej dobrym rozwiązaniem będzie wybór ogrzewania na paliwo stałe),
  • konieczności dopasowania układu instalacji do projektu pojawiającej się po wprowadzeniu innych zmian (np. zmiana układu ścian, zmiana funkcji pomieszczeń itp.).

  Podczas wprowadzania powyższej zmiany należy zwrócić uwagę na:

  • wybór ekonomicznych i ekologicznych rozwiązań (np. kolektory słoneczne, pompa ciepła, przydomowa oczyszczalnia ścieków, wykorzystanie wody deszczowej, oświetlenie diodowe).

  Modyfikacja instalacji wewnętrznej będzie się wiązała z:

  • dodatkowymi kosztami na etapie adaptacji projektu – naniesienie zmian na rysunki oryginalne lub wykonanie rysunków zamiennych,
  • dodatkowymi kosztami na etapie budowy – należy doliczyć koszt wykonania dodatkowych prac i cenę dodatkowych elementów i urządzeń.

  Taką zmianę można wprowadzić na etapie:

  • adaptacji projektu typowego – to najwłaściwszy moment dla naniesienia tego rodzaju zmian z tego powodu, że mimo iż poniesiemy dodatkowe koszty, inwestycja będzie lepiej zaplanowana, ponieważ wszystkie elementy można zaznaczyć na rysunkach i ocenić zapotrzebowanie związane z powierzchnią, jaką zajmuje instalacja (poza tym wprowadzenie zmiany na tym etapie będzie korzystne, gdy za kilka lat postanowimy przeprowadzić remont w domu, ponieważ w projekcie znajdziemy istniejący układ instalacji wewnętrznych),
  • budowy (po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę) – wymaga zmiany pozwolenia na budowę lub tylko wpisu do dziennika budowy,
  • użytkowania domu – wymiana instalacji w domu zamieszkanym jest bardzo trudna do wykonania, ale możliwa; niesie za sobą dodatkowe koszty prac wykończeniowych.
 • Poszerzenie lub zwężenie budynku

  Zmiana wymiarów zewnętrznych budynku wynika z:

  • konieczności dostosowania szerokości budynku do ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub decyzji o warunkach zabudowy (WZ),
  • dopasowania wybranego projektu do gabarytów działki (linie zabudowy wyznaczone w MPZP lub WZ mogą znacznie ograniczyć możliwość usytuowania domu na działce, a co za tym idzie – wymusić zwężenie budynku),
  • potrzeby powiększenia lub zmniejszenia powierzchni użytkowej domu – celem dostosowania przestrzeni wewnętrznej do potrzeb mieszkańców,
  • innych indywidualnych potrzeb inwestora.

  Podczas wprowadzania tej zmiany należy zwrócić uwagę na:

  • treść uzyskanego dokumentu regulującego parametry kształtowania zabudowy na działce (MPZP lub WZ),
  • wymiary i kształt działki (jeśli mamy do dyspozycji dużą działkę istnieje możliwość poszerzenia domu, by uzyskać bardziej przestronne wnętrze, natomiast na małej działce może zaistnieć konieczność zwężenia budynku),
  • układ konstrukcyjny pozostałych istotnych elementów domu (wraz z poszerzeniem domu może zaistnieć konieczność wydłużenia dachu lub stropu),
  • zachowanie odpowiednich proporcji bryły budynku (dom przesadnie wydłużony może sprawiać wrażenie zbyt niskiego).

  Ta zmiana pociąga za sobą:

  • konieczność sprawdzenia i przeprojektowania stropu (większa rozpiętość między podporami wymaga zastosowania dłuższych i mocniejszych elementów) i dachu (przy poszerzeniu budynku zachodzi potrzeba dołożenia dodatkowych wiązarów dachowych w celu wydłużenia więźby),
  • dopasowaniem wnętrza domu do nowych gabarytów (doprojektowaniem nowych pomieszczeń na uzyskanej powierzchni),
  • dodatkowymi kosztami na etapie adaptacji – istnieje konieczność wykonania dodatkowych obliczeń, naniesienia korekty na rysunki oryginalne z projektu katalogowego lub przygotowania rysunków zamiennych (gdy zmiany są znaczne i wpływają na układ pomieszczeń wnętrza domu),
  • dodatkowymi kosztami na etapie budowy – w ramach poszerzenia domu może być konieczna zmiana układu fundamentów, ścian zewnętrznych, stropu i dachu (wydatek będzie obejmował zakup dodatkowego materiału i robociznę),
  • dodatkowymi kosztami na etapie eksploatacji domu – dodatkową przestrzeń musimy wykończyć, umeblować oraz ogrzewać.

  Zmiana wymiarów zewnętrznych domu jest możliwa do wprowadzenia na etapie:

  • adaptacji projektu typowego – najprostsze i stosunkowo tanie rozwiązanie, na tym etapie najłatwiej przewidzieć pewne problemy wynikające np. z charakterystyki działki i określić dodatkowe koszty,
  • budowy (po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę) – wymaga zmiany pozwolenia na budowę,
  • użytkowania domu – powyższa zmiana wprowadzana na tym etapie nazywana jest rozbudową lub przebudową i wymaga wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania na jej podstawie nowego pozwolenia na budowę (dom na czas prac budowlanych nie jest możliwy do zamieszkania).
 • Zmiana wysokości ścianki kolankowej

  Zmiana wysokości ścianki kolankowej jest wprowadzana w związku z:

  • koniecznością dostosowania wysokości budynku lub elewacji frontowej (do okapu) do ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub decyzji o warunkach zabudowy (WZ),
  • chęcią uzyskania większej powierzchni użytkowej poddasza (podniesienie ścianki kolankowej generuje dodatkową powierzchnię użytkową przy zachowaniu tej samej powierzchni podłogi),
  • potrzebą wykonania bardziej komfortowego poddasza (umożliwienie swobodnego dojścia lub dostawienie mebli do ściany zewnętrznej budynku na poddaszu),
  • potrzebą wykorzystania w przyszłości nieużytkowego poddasza – podniesienie ścianki kolankowej wpływa na wysokość użytkową poddasza (w przyszłości strych może pełnić funkcję pokoju mieszkalnego),
  • innymi indywidualnymi potrzebami inwestora.

  W trakcie wprowadzania tej zmiany należy zwrócić uwagę na:

  • treść uzyskanego dokumentu regulującego parametry kształtowania zabudowy na działce (MPZP lub WZ) – wymaganą wysokość budynku lub ściany frontowej (do okapu),
  • konstrukcję ścianki kolankowej – gdy jej wysokość przekracza 60 cm, musi być zbrojona, by nie pękała pod ciężarem dachu,
  • proporcje bryły budynku – aby dom nie stracił charakteru, jaki nadał mu autor projektu, ściankę kolankową należy podnieść lub obniżyć o nie więcej niż 25 cm (jeden pustak),
  • komfort użytkowania pomieszczeń na poddaszu – możliwość wygodnego korzystania z okien, poruszania się i umeblowania (ścianka kolankowa o wysokości 80–110 cm umożliwia postawienie łóżka pod pochyłą częścią dachu i swobodny dostęp do okna; w odległości 50 cm od ścianki kolankowej o wysokości 140–150 cm można chodzić bez konieczności pochylania głowy; jeśli ścianka osiągnie wysokość 200–210 cm, wysokość poddasza nie będzie się zbytnio różnić od typowej kondygnacji),
  • parametry wytrzymałościowe stropu, gdy planujemy podnieść ściankę kolankową w celu adaptowania poddasza nieużytkowego na użytkowe (zaprojektowany strop musi cechować się parametrami właściwymi dla użytkowych kondygnacji mieszkalnych),
  • powierzchnię użytkową poddasza – wraz ze wzrostem ścianki kolankowej wzrasta powierzchnia użytkowa poddasza.

  Zmiana wysokości ścianki kolankowej wiąże się z:

  • przeprojektowaniem konstrukcji ścianki kolankowej – ścianka kolankowa o znacznej wysokości wymaga zbrojenia (projektuje się układ rdzeni żelbetowych w odpowiednim rozstawie, które połączone są u szczytu dodatkowym wieńcem okalającym cały budynek),
  • przeprojektowaniem konstrukcji stropu i dachu (często w projektach katalogowych domów z nieużytkowym poddaszem stosuje się wiązary dachowe, które składają się z krokwi i belki stropowej połączonych ze sobą, w celu podniesienia ścianki kolankowej układ ten należy zmodyfikować tak, aby elementy stropu i więźby dachowej mogły powstać i pracować oddzielnie),
  • dodatkowymi kosztami na etapie adaptacji – architekt musi wykonać dodatkowe obliczenia (np. konstrukcji ścianki kolankowej, stropu lub dachu), nanieść zmiany na rysunki oryginalne z projektu katalogowego lub przygotować rysunki zamienne,
  • dodatkowymi kosztami na etapie budowy (wartość dodatkowych materiałów i robocizny),
  • dodatkowymi kosztami na etapie eksploatacji – dodatkową przestrzeń musimy wykończyć i umeblować, a także ogrzewać.

  Powyższa zmiana jest możliwa do wprowadzenia na etapie:

  • adaptacji projektu typowego – będzie to najłatwiejsze rozwiązanie,
  • budowy (po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę) – wymaga zmiany pozwolenia na budowę,
  • użytkowania domu – bardzo kłopotliwe i trudne do wykonania (dom na czas przebudowy jest pozbawiony osłony przed deszczem, śniegiem, wiatrem i słońcem, zatem jest niemożliwy do zamieszkania).
 • Podpiwniczenie

  Zaprojektowanie podpiwniczenia w budynku wynika z:

  • chęci uzyskania dodatkowej powierzchni – do wykorzystania głównie na pomieszczenia o funkcji pomocniczej (np. garaż, kotłownia, pomieszczenia gospodarcze, pralnia, suszarnia itp.),
  • innych indywidualnych potrzeb inwestora.

  Przy wprowadzaniu tej zmiany należy zwrócić uwagę na:

  • treść uzyskanego dokumentu regulującego parametry kształtowania zabudowy na działce (MPZP lub WZ) – możliwość wykonania kondygnacji podziemnej,
  • wyniki badań geologicznych – określają warunki gruntowo-wodne mające wpływ na sposób posadowienia budynku oraz wykonania izolacji części podziemnej (do najważniejszych należą: głębokość położenia warstwy nośnej gruntu, poziom wód gruntowych),
  • rzeczywiste potrzeby mieszkańców (prace budowlane poniżej poziomu gruntu są zazwyczaj dość kosztowne, należy poważnie zastanowić się nad tym, czy piwnica naprawdę będzie potrzebna domownikom),
  • technologię wykonania budynku – części podziemną i naziemną wykonane w różnych technologiach trzeba zaprojektować tak, aby były odpowiednio wytrzymałe i mogły pełnić swoje funkcję (piwnica w domu o konstrukcji szkieletowej nie będzie drewniana, lecz murowana lub żelbetowa).

  Zaprojektowanie podpiwniczenia wiąże się z:

  • koniecznością przeprojektowania układu posadowienia budynku (fundamentów),
  • koniecznością doprowadzenia do piwnicy niezbędnych instalacji,
  • dodatkowymi kosztami na etapie adaptacji projektu – projektant sprawdzi warunki gruntowo-wodne, wykona niezbędne obliczenia i zaprojektuje kondygnację podziemną; należy jednak pamiętać, że te czynności będą generowały dodatkowe koszty,
  • dodatkowymi kosztami na etapie budowy (w trakcie prowadzenia robót ziemnych poniesiemy koszty związane z zakupem materiałów i robocizną),
  • dodatkowymi kosztami na etapie eksploatacji – dodane pomieszczenia muszą być oświetlone światłem sztucznym, a niekiedy nawet ogrzewane (np. pokój hobby, siłownia, suszarnia), często doprowadzamy do nich wodę i kanalizację (np. pralnia, WC).

  Powyższa zmiana jest możliwa do wprowadzenia na etapie:

  • adaptacji projektu typowego – mimo konieczności wykonania dodatkowych obliczeń i rysunków jest to najłatwiejszy i najmniej kosztowny sposób wprowadzenia tego rodzaju zmiany do projektu katalogowego,
  • budowy (po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę) – wymaga zmiany pozwolenia na budowę.
 • Docieplenie przegród zewnętrznych

  Zmiana ta wynika z:

  • zamiaru uzyskania domu energooszczędnego – cechującego się głównie bardzo wysoką izolacyjnością cieplną oraz zoptymalizowanymi sposobami pozyskiwania energii z otoczenia (przede wszystkim z energii słonecznej),
  • potrzeby wykorzystania w przyszłości nieużytkowego poddasza – docieplenie połaci dachu zapewni odpowiednie warunki do zamieszkania.

  Jeśli chcemy wprowadzić tę zmianę, powinniśmy zwrócić uwagę na:

  • wartość współczynników przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych – minimalne wartości określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2003 roku (z późniejszymi zmianami) i dotyczą głównie ścian zewnętrznych, dachu, posadzki na gruncie oraz stropu na styku pomieszczeń ogrzewanych i nieogrzewanych,
  • przyjęty sposób ogrzewania domu – czy będzie współgrał z układem warstw w przegrodach zewnętrznych (wydajność, koszty, rodzaj paliwa).

  Docieplenie przegród zewnętrznych jest związane z:

  • zmianą gabarytów zewnętrznych budynku (dla przykładu: zmieniając grubość izolacji termicznej ścian z 12 na 15 cm, dom poszerzy się o 6 cm, przy czym należy zwrócić uwagę, czy nie przekroczył żadnej z ustalonych w MPZP lub WZ linii zabudowy),
  • dodatkowymi kosztami na etapie adaptacji projektu – zmianę grubości izolacji termicznej architekt może wykonać w ramach podstawowego wynagrodzenia za adaptację, jednak gdy postanowimy zmienić ścianę dwuwarstwową na trójwarstwową, zmianie ulegnie technologia wykonania ścian zewnętrznych, a to wiąże się ze znacznymi kosztami,
  • dodatkowymi kosztami na etapie budowy (koszt dodatkowych materiałów i robocizny).

  Zmiana jest możliwa do wprowadzenia na etapie:

  • adaptacji projektu typowego – mimo konieczności wykonania dodatkowych obliczeń i rysunków jest to najłatwiejszy i najmniej kosztowny sposób wprowadzenia tego rodzaju zmiany do projektu katalogowego,
  • budowy (po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę) – wymaga zgłoszenia (dla budynków do 12 m wysokości) lub zmiany pozwolenia na budowę (dla budynków powyżej 12 m wysokości),
  • użytkowania domu – często spotykany sposób wprowadzenia tej zmiany, wymaga wykonania prac na elewacji zewnętrznej budynku lub na nieużytkowym poddaszu (nie jest konieczna przeprowadzka na czas prac budowlanych).
 • Zmiana kolorystyki i materiałów wykończeniowych elewacji

  Ta zmiana wynika z:

  • konieczności dostosowania kolorystyki budynku lub jednolitego charakteru zabudowy do ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub decyzji o warunkach zabudowy (WZ),
  • zamiaru wpisania domu w otoczenie – dostosowania kolorystycznego domu do architektury sąsiedztwa lub tradycji regionu,
  • pragnienia zmniejszenia kosztów wykończenia elewacji (materiały na okładzinę drewnianą lub płyty z tworzywa sztucznego czy włóknocementu są drogie i wymagają dodatkowo specjalnego systemu montażu, który może wykonać tylko wyspecjalizowana ekipa),
  • indywidualnych wymagań kolorystycznych (zgodnych z gustem inwestora).

  W trakcie wprowadzania takiej zmiany należy zwrócić uwagę na:

  • treść uzyskanego dokumentu regulującego parametry kształtowania zabudowy na działce (MPZP lub WZ) – konieczność zastosowania ujednoliconego charakteru zabudowy lub wymaganej kolorystyki, zakaz stosowania niektórych materiałów wykończeniowych,
  • kontekst otoczenia – sąsiednią architekturę i jej wykończenie zewnętrzne,
  • estetykę elewacji.

  Zmiana kolorystyki i materiałów wykończeniowych elewacji wiąże się z:

  • koniecznością zmiany układu warstw w przegrodzie zewnętrznej – przy zastosowaniu okładzin drewnianych lub płyty z tworzywa sztucznego czy włóknocementu, które wymagają dodatkowo specjalnego systemu montażu i rodzaju izolacji termicznej (np. wełna mineralna z welonem z włókien szklanych),
  • dodatkowymi kosztami na etapie adaptacji projektu – wykonaniem nowego projektu kolorystyki elewacji,
  • dodatkowymi kosztami na etapie budowy – wystąpi, gdy zamienimy materiał tańszy na droższy (koszt dodatkowych materiałów i robocizny),
  • dodatkowymi kosztami na etapie eksploatacji (np. okładziny drewniane wymagać mogą specjalnej konserwacji).

  Zmianę tę można wprowadzać na etapie:

  • adaptacji projektu typowego – w przypadku gdy zmianie ulegnie tylko kolorystyka budynku, sposób wprowadzenia zmiany polegać będzie tylko na dopisaniu odpowiedniej uwagi w opisie technicznym,
  • budowy (po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę) – wymaga zmiany pozwolenia na budowę (w przypadku gdy estetyka elewacji została określona w MPZP lub WZ) lub tylko wpisu do dziennika budowy,
  • użytkowania domu – często spotykany sposób wprowadzenia tej zmiany, wymaga prac związanych z elewacja zewnętrzną budynku, nie jest konieczna przeprowadzka na czas prac wykończeniowych.

 

Oferta | Kontakt

Copyright © 2024 Tooba.pl Wszelkie prawa zastrzeżone

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Wszyscy nasi architekci należą
do Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej