Adaptacje projektów

 • Gwarancja najniższej ceny
 • Kompleksowa obsługa
 • Najkrótsze terminy
 • Zasięg ogólnopolski
 • Tysiące zadowolonych klientów
Sprawdź ofertę
Skonsultuj bezpłatnie
w całej Polsce 

(52) 384 49 90

lub
Napisz do nas

Wycenimy, oddzwonimy!


Na co należy zwrócić uwagę przy zakupie działki?

Posiadanie własnego domu jest marzeniem wielu inwestorów. Zarówno sam projekt domu, jak i odpowiednie miejsce jego realizacji mają wpływ na ostateczne zadowolenie i komfort życia. Nad wyborem działki budowlanej warto się więc poważnie zastanowić. Należy unikać pośpiechu, ponieważ zła decyzja może być powodem dużych strat finansowych lub nawet konieczności porzucenia planów budowy domu.

Na etapie wyboru działki pod budowę przyszłego domu znaczenie mają trzy podstawowe elementy:

 • lokalizacja

  Lokalizacja ma zazwyczaj największe znaczenie dla przyszłych właścicieli działki. Decyduje zarówno o jakości życia mieszkańców, jak i wartości rynkowej samej nieruchomości. Wybierając działkę, należy zwrócić uwagę na:

  • dojazd

   Ważne jest, by sprawdzić, jaka odległość dzieli nas od najbliższego miasta. Dobrze jest mieszkać w zacisznej lokalizacji, ale należy pamiętać, że będzie się to wiązało z dłuższym dojazdem do pracy, szkoły czy na zakupy. Warto pamiętać, że czas dojazdu dodatkowo się wydłuży w godzinach szczytu. Istotny jest także rodzaj nawierzchni dróg i jakość ich wykonania. To, czy droga jest asfaltowa, czy polna, będzie odgrywało dużą rolę zwłaszcza w czasie intensywnych opadów deszczu lub śniegu. Należy zorientować się także, jaki jest alternatywny do samochodowego sposób dojazdu. Zwróćmy zatem uwagę, jak bardzo rozbudowana jest sieć zbiorowego transportu publicznego (autobus, pociąg czy kolejka podmiejska).
  • sąsiedztwo

   Budując dom, bardzo istotne będzie sąsiedztwo. Poza zapoznaniem się z okolicznymi mieszkańcami należy zorientować się, czy w pobliżu znajdują się sklepy, przedszkola, szkoły, a także przychodnia czy poczta. Istotna będzie w przypadku posyłania dzieci do miejskich szkół odległość od przystanku podmiejskiego autobusu. Oprócz ustalenia położenia sklepów czy ważnych instytucji warto zorientować się, czy w okolicy znajdują się uciążliwe obiekty takie jak np. zakłady przemysłowe, które generują wyższy poziom hałasu, zadymienie lub nieprzyjemny zapach.
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)

   Jeśli został uchwalony przez gminę Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, istnieje możliwość sprawdzenia, jak planuje się zagospodarować najbliższą okolicę naszego domu. Warto pamiętać, że w przypadku gdy za kilka lat obok domu powstanie centrum handlowe, teren przemysłowy bądź obwodnica miasta, komfort życia rodziny pogorszy się, a cena nieruchomości spadnie. Dodatkowo wytyczne z MPZP określają, jaki dom można postawić na wybranej działce. Aby sprawdzić, czy został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, należy udać się do gminy. Jeśli jeszcze nie sporządzono planu ani jego wstępnego zarysu (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego), należy wystąpić o warunki zabudowy dla konkretnej działki.
  • walory przyrodnicze i krajobrazowe

   Oprócz bliskiego sąsiedztwa oraz dojazdu do działki istotne dla inwestorów są często walory przyrodnicze. Piękny widok z okna podnosi wartość nieruchomości. Wybierając działkę, warto więc zwrócić uwagę, czy w okolicy znajduje się jakiś cenny widok, który warto wyeksponować i wkomponować we wnętrze domu. Ważne będzie nie tylko to, z której strony zachodzi słońce, ale także okoliczny drzewostan, który mógłby wzbogacić kompozycję ogrodu. Dzięki tak prostym zabiegom dom nabierze cech indywidualnych, a jego mieszkańcy będą czuli się w nim przytulnie. Warto sprawdzić dostępność szlaków rowerowych lub pieszych, które pozwolą aktywnie spędzać czasu popołudniami. Bliskość jeziora czy lasu dodatkowo uatrakcyjni czas wolny.
 • stan prawny nieruchomości
  • prawo własności

   Szczegółowe informacje o właścicielu czy właścicielach, a także te dotyczące samej nieruchomości zawarto w księgach wieczystych gruntu. Odpis z księgi wieczystej może uzyskać każdy, wystarczy udać się do wydziału ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym.
  • roszczenia

   W czasie gdy działki wciąż drożeją, znalezienie gruntu w atrakcyjnej cenie może być niezwykle trudne. Jeśli właściciel zaproponuje nam zaniżoną cenę, warto sprawdzić, dlaczego działka jest taka tania. Niska cena może być spowodowana tym, że działka jest obciążona hipotecznie. Na działce może być także ustanowiona służebności drogowa. Taka sytuacja może się pojawić w przypadku, gdy nieruchomość sąsiednia nie ma bezpośredniego podłączenia do drogi publicznej. Oznacza to, że sąsiad będzie mógł przejeżdżać w wyznaczonym miejscu po naszym gruncie i nie będziemy mogli mu tego zabronić. W takim przypadku niemożliwe będzie zaplanowanie w tym miejscu pięknego ogrodu. Informacje o roszczeniach znajdują się w księdze wieczystej.
 • charakterystyka działki
  • usytuowanie działki i domu względem stron świata

   Planując położenie domu na działce, warto zwrócić uwagę na to, by był on odpowiednio zlokalizowany względem głównych kierunków geograficznych.

   Najkorzystniejsze warunki nasłonecznienia panują na działce, która leży po stronie południowej drogi. W tym układzie pomieszczenia pomocnicze oraz wejście główne umieszczone są od północy, a więc od ulicy, natomiast pomieszczenia mieszkalne i sypialne znajdują się w części nasłonecznionej, zacisznej, odizolowanej od ulicy, i mogą zawierać wyjście na ogród.

   Na działce przylegającej do ulicy po stronie północnej budynek powinien być usytuowany w jej końcu (oddalony od drogi), by wykorzystać nasłonecznioną część działki i zaprojektować na niej ogród.

   W przypadku terenów przylegających do ulic o kierunku północ–południe działki znajdujące się po wschodniej stronie ulicy są korzystniejsze, ponieważ ogród i pokoje dzienne mogą być zaprojektowane od wschodu – co daje im lepszą ochronę przed najczęściej występującym w Polsce wiatrem z zachodu – zaś budynki sąsiednie nie będą zasłaniały promieni słonecznych. Ustawienie budynku możliwie blisko północnej granicy działki i zaplanowanie tarasu od południowego wschodu zapewni południowe nasłonecznienie w czasie zimy.

   Na działkach leżących po zachodniej stronie ulicy budynki należy stawiać naprzemiennie w różnej odległości od drogi, aby uzyskać południowe nasłonecznienie.

   Architekci radzą, by czasem dla zyskania unikalnego pejzażu odstąpić od standardowych rozwiązań.
  • rozmiar i kształt

   Inwestorzy kupujący grunt po raz pierwszy kierują się zazwyczaj powierzchnią działki. Okazuje się jednak, że nie jest ona najistotniejsza. Ważniejsze są długości boków, kąty między nimi, a także kształt działki. To właśnie od tych parametrów w dużej mierze zależy wygląd przyszłego domu.

   Działki o kształcie zbliżonym do kwadratu są łatwe do zagospodarowania bez względu na ich rozmiar. Wielkość planowanego domu zależeć może wtedy tylko od wielkości ogrodu i linii ograniczających zabudowę zgodnych z ustaleniami MPZP lub WZ.

   Działka w kształcie wydłużonego prostokąta może przysporzyć więcej problemów. Często po odjęciu wymaganych przepisami odległości budynku od granic działki pozostaje wąski pas ziemi pod zabudowę. Taka sytuacja pojawia się szczególnie w przypadku działek o szerokości poniżej 16 m. Tego typu projektów gotowych jest na rynku niewiele i może okazać się konieczne zlecenie wykonania projektu indywidualnego.

   Nietypowy kształt działki (trójkąta czy trapezu) oznacza najczęściej duże kłopoty z usytuowaniem domu katalogowego, nawet jeśli parcela jest duża. Zachowując odpowiednie odległości budynku od ulicy, granic i sąsiednich obiektów, pozostaje niewiele terenu do wykorzystania.
  • warunki gruntowo-wodne

   Na sposób posadowienia budynku ma wpływ rodzaj gruntu oraz jego nośność, a także poziom wód gruntowych. Zbyt wysoki poziom wód gruntowych i zaleganie gruntów słabonośnych generuje dodatkowe koszty. Jeśli chcemy dowiedzieć się czegoś o rodzaju podłoża gruntowego bez konieczności wykonywania badań geologicznych na nieswojej jeszcze działce, warto zapytać najbliższych sąsiadów, jakie trudności spotkały ich w tym zakresie albo udać się do urzędu gminy lub miasta i poprosić o udostępnienie map geologicznych lub hydrogeologicznych.
  • ukształtowanie terenu

   Aby uniknąć drogich, nietypowych rozwiązań architektonicznych oraz konstrukcyjnych, przy zakupie działki należy zwrócić uwagę na ukształtowanie, stopień oraz kierunek nachylenia terenu. Najkorzystniej, jeżeli stok jest nachylony od strony południowej lub południowo-zachodniej. Można wtedy zaoszczędzić nawet do 10% energii w porównaniu z domem stojącym na terenie płaskim. Jeśli działka jest nachylona na północ, w domu będzie chłodno i ciemno.
  • uzbrojenie

   Wybierając działkę, należy sprawdzić, czy w granicach działki lub w jej pobliżu znajdują się następujące sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa. Warto też zorientować się, w jakiej odległości znajdują się linie wysokiego napięcia, ponieważ przepisy wymagają zachowania odpowiednich odległości budynków od ich osi w zależności od napięcia. Uzbrojona działka będzie na pewno droższa, ale jej dozbrojenie wymagać może znacznych nakładów finansowych i czasu. Dobrze będzie zatem zadbać, by w pobliżu był przynajmniej prąd i woda. Jeśli nie ma możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej, można będzie wybudować szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków. W przypadku gdy w pobliżu nie ma sieci gazowej, problem rozwiąże zbiornik gazu płynnego.

   Aby sprawdzić, jakie media dostępne są w okolicy nieruchomości lub jakie sieci przebiegają bezpośrednio w jej granicach, warto uzyskać w starostwie lub urzędzie miasta wyrys z mapy zasadniczej. Aktualny stan uzbrojenia można także sprawdzić u gestorów poszczególnych sieci. Może się okazać, że na mapie zasadniczej nie zaznaczono jakichś istotnych sieci przebiegających przez działkę. Takie niedopatrzenie często znacznie utrudnia lub nawet uniemożliwia budowę wymarzonego domu.
  • dostęp do drogi publicznej

   Najkorzystniejsza dla inwestora jest sytuacja, gdy działka znajduje się bezpośrednio przy drodze publicznej (gdy jej właścicielem jest gmina). Jeśli nieruchomość położona jest w oddaleniu od drogi publicznej (nie ma bezpośredniego dostępu), wtedy musi postarać się o służebność po prywatnej działce sąsiada. Może zaistnieć także konieczność wytyczenia do wybranej działki nowej drogi należącej do gminy, co wiąże się z dodatkowymi nakładami finansowymi.

 •  

Oferta | Kontakt

Copyright © 2024 Tooba.pl Wszelkie prawa zastrzeżone

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Wszyscy nasi architekci należą
do Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej