Adaptacje projektów

 • Gwarancja najniższej ceny
 • Kompleksowa obsługa
 • Najkrótsze terminy
 • Zasięg ogólnopolski
 • Tysiące zadowolonych klientów
Sprawdź ofertę
Skonsultuj bezpłatnie
w całej Polsce 

(52) 384 49 90

lub
Napisz do nas

Wycenimy, oddzwonimy!


Jakie są podstawowe obowiązki architekta adaptującego?

Architekt, który podejmuje się adaptacji projektu gotowego do działki, musi:

 • sprawdzić zgodność projektu z planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy, a gdy zachodzi taka potrzeba – dostosować projekt do zapisów zawartych w tych dokumentach,
 • wykonać projekt zagospodarowania terenu działki na mapie do celów projektowych z umiejscowieniem na terenie działki zakupionego projektu domu wraz z dodatkowymi elementami, np. dojściem, dojazdem, śmietnikiem, szambem, stanowiskami postojowymi, terenami zielonymi,
 • wykonać niezbędną adaptację fundamentów do lokalnych warunków gruntowo-wodnych i sposobu ich izolacji,
 • sprawdzić lub przeliczyć konstrukcję budynku w zakresie dostosowania jej do lokalnych warunków klimatycznych i obciążeń normatywnych,
 • dostosować instalacje wewnętrzne i przyłącza do warunków miejscowych na podstawie uzgodnień z dostarczycielami odpowiednich mediów,
 • nanieść na oryginał projektu gotowego trwałą techniką graficzną (w kolorze czerwonym) zmiany w zakresie rysunkowym i tekstowym lub wykonać rysunki zamienne i dołączyć je do oryginału projektu,
 • dołączyć oświadczenia inwestora o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, a także zaświadczenia o podłączeniu działki do drogi publicznej,
 • uzyskać wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,
 • przejąć na siebie obowiązki głównego projektanta i załączyć stosowne uprawnienia oraz wpisy do izby zawodowej całego zespołu branżystów biorących udział w adaptacji,
 • opracować informację BIOZ (Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia),
 • całe opracowanie dotyczące adaptacji projektu typowego wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

 

Oferta | Kontakt

Copyright © 2024 Tooba.pl Wszelkie prawa zastrzeżone

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Wszyscy nasi architekci należą
do Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej