Adaptacje projektów

  • Gwarancja najniższej ceny
  • Kompleksowa obsługa
  • Najkrótsze terminy
  • Zasięg ogólnopolski
  • Tysiące zadowolonych klientów
Sprawdź ofertę
Skonsultuj bezpłatnie
w całej Polsce 

(52) 384 49 90

lub
Napisz do nas

Wycenimy, oddzwonimy!


Jaka jest procedura nanoszenia poprawek?

W razie stwierdzenia braków formalnych, do których m.in. należą:

  • błędnie wypełniony wniosek o pozwoleniu na budowę,
  • błędnie wypełnione oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • brak dowodu zapłaty opłaty skarbowej,
  • brak decyzji o warunkach zabudowy,

właściwy organ nakłada obowiązek ich usunięcia. W przypadku nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie wniosek zostaje pozostawiony bez rozpoznania, a projekty odesłane do inwestora.

Po usunięciu braków formalnych można wszcząć postępowanie, wysyłając każdej ze stron zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i zacząć sprawdzać projekt budowlany pod względem merytorycznym.

W razie stwierdzenia naruszeń urząd nakłada obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia. Po jego upływie, w przypadku gdy nieprawidłowości nie zostały poprawione, wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę. Natomiast w przypadku uzupełnienia wszystkich nieprawidłowości w wyznaczonym przez urząd terminie lub złożeniu bezbłędnego projektu budowlanego organ wydaje decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.


 

Oferta | Kontakt

Copyright © 2024 Tooba.pl Wszelkie prawa zastrzeżone

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Wszyscy nasi architekci należą
do Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej