Adaptacje projektów

 • Gwarancja najniższej ceny
 • Kompleksowa obsługa
 • Najkrótsze terminy
 • Zasięg ogólnopolski
 • Tysiące zadowolonych klientów
Sprawdź ofertę
Skonsultuj bezpłatnie
w całej Polsce 

(52) 384 49 90

lub
Napisz do nas

Wycenimy, oddzwonimy!


Jak wypełnić wniosek? Co załączyć do wniosku?

Dane wpisywane przez inwestora we wniosku nie są ostateczne i wiążące, mają jedynie charakter orientacyjny. Pomagają one urzędnikowi w oszacowaniu charakteru inwestycji. Nie trzeba więc załączać żadnej dokumentacji projektowej lub nawet koncepcji. Wiążącymi wytycznymi są dopiero te podane przez urząd w decyzji o warunkach zabudowy. Warunki zabudowy określają, co można na działce zrealizować i jak budynek powinien wyglądać. W oparciu o ten dokument architekt wykonuje adaptację projektu katalogowego, który stanie się projektem budowlanym.

Do wniosku o wydanie warunków zabudowy należy dołączyć:

 • mapę zasadniczą z wkreślonymi granicami terenu objętego wnioskiem,
 • szkice/rysunki określające funkcję i sposób zagospodarowania terenu w ramach granic nieruchomości,
 • orientacyjne charakterystyczne dane zabudowy (powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa, wysokość zabudowy, kąt nachylenia dachu, liczba kondygnacji, liczba miejsc parkingowych/garaży itp.)
 • przybliżoną wielkość zapotrzebowania na wodę i energię, a także sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków oraz innych potrzeb z zakresu infrastruktury technicznej oraz metody odbioru odpadów,
 • opis charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji,
 • dane właścicieli działek sąsiednich w przypadku inwestycji uciążliwych dla sąsiadów i środowiska,
 • inne dokumenty w zależności od rodzaju inwestycji.

 

Oferta | Kontakt

Copyright © 2024 Tooba.pl Wszelkie prawa zastrzeżone

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Wszyscy nasi architekci należą
do Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej