Adaptacje projektów

  • Gwarancja najniższej ceny
  • Kompleksowa obsługa
  • Najkrótsze terminy
  • Zasięg ogólnopolski
  • Tysiące zadowolonych klientów
Sprawdź ofertę
Skonsultuj bezpłatnie
w całej Polsce 

(52) 384 49 90

lub
Napisz do nas

Wycenimy, oddzwonimy!


Czy można nie dostać warunków zabudowy?

Niespełnienie któregokolwiek z poniższych warunków może spowodować, że nie dostaniemy decyzji o warunkach zabudowy dla naszej działki:

  • co najmniej jedna działka sąsiednia dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w taki sposób, aby można było nawiązać do istniejącej zabudowy (wymóg dobrego sąsiedztwa),
  • działka ma dostęp do drogi publicznej (bezpośrednio lub przez prywatną drogę dojazdową albo służebność drogową),
  • teren jest wystarczająco uzbrojony lub planuje się wykonanie uzbrojenia – musi to zostać potwierdzone przez przedsiębiorstwo zarządzające siecią (poprzez oświadczenie mówiące, że istniejące sieci uzbrojenia terenu są wystarczające do realizacji planowanego przez nas obiektu lub planowana jest ich rozbudowa),
  • działka nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo zgoda taka została wydana przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc (chodzi o działki oznaczone w ewidencji jako budowlane lub rolne, które według starych planów były przeznaczone pod zabudowę),
  • decyzja jest zgodna z odrębnymi przepisami dotyczącymi m.in. ochrony środowiska lub zabytków.

 

Oferta | Kontakt

Copyright © 2024 Tooba.pl Wszelkie prawa zastrzeżone

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Wszyscy nasi architekci należą
do Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej