Adaptacje projektów

 • Gwarancja najniższej ceny
 • Kompleksowa obsługa
 • Najkrótsze terminy
 • Zasięg ogólnopolski
 • Tysiące zadowolonych klientów
Sprawdź ofertę
Skonsultuj bezpłatnie
w całej Polsce 

(52) 384 49 90

lub
Napisz do nas

Wycenimy, oddzwonimy!


Co należy załączyć do wniosku o pozwolenie na budowę

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego, które winny być trwale spięte oraz opatrzone numeracją,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk oświadczenia można pobrać w urzędzie lub na stronie internetowej urzędu),
 • ostateczną decyzję o warunkach zabudowy wydaną na rzecz inwestora, czyli osoby ubiegającej się o pozwolenie na budowę,
 • opłatę skarbową za wydanie pozwolenia na budowę (budownictwo mieszkaniowe jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej),
 • ostateczną decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej (z wyjątkiem działek budowlanych oraz działek położonych na terenach miejskich),
 • oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych,
 • oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną.

W przypadkach szczególnych mogą być wymagane także inne dokumenty.


 

Oferta | Kontakt

Copyright © 2024 Tooba.pl Wszelkie prawa zastrzeżone

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Wszyscy nasi architekci należą
do Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej