Adaptacje projektów

 • Gwarancja najniższej ceny
 • Kompleksowa obsługa
 • Najkrótsze terminy
 • Zasięg ogólnopolski
 • Tysiące zadowolonych klientów
Sprawdź ofertę
Skonsultuj bezpłatnie
w całej Polsce 

(52) 384 49 90

lub
Napisz do nas

Wycenimy, oddzwonimy!


Co dodatkowo może wykonać architekt adaptujący?

Architekt adaptujący poza czynnościami wymaganymi przez prawo może wykonać szereg dodatkowych czynności ułatwiających inwestorowi dopełnienie wszystkich formalności, a więc:

 • zlecić lokalnemu geodecie wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej z uzbrojeniem terenu do celów projektowych,
 • zlecić badania geologiczne w celu ustalenia warunków gruntowo-wodnych,
 • zlecić inwentaryzację zieleni u lokalnego dendrologa,
 • uzyskać pozwolenie na wycinkę lub przesadzenie drzew i krzewów,
 • uzyskać opinie, uzgodnienia, oświadczenia i warunki techniczne przyłączy gestorów sieci o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków,
 • uzyskać zaświadczenie o podłączeniu działki do drogi publicznej oraz decyzję o lokalizacji zjazdu z drogi publicznej,
 • uzyskać inne wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje w zakresie wynikającym z przepisów i ustaleń MPZP (np. uzgodnienie z miejscowym konserwatorem zabytków – w przypadku budowy na terenie objętym ochroną konserwatorską),
 • pomóc przy wypełnieniu oświadczenia inwestora o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane,
 • dokonać wraz z inwestorem zgłoszenia budowy lub wypełnić wniosek o pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane), skompletować załączniki, niezbędne dokumenty i całość złożyć w odpowiednim urzędzie,
 • reagować na wezwanie do uzupełnienia wniosku lub postanowienie o uzupełnieniu dokumentów w terminie wyznaczonym przez organ wydający pozwolenie na budowę,
 • uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę,
 • sprawować nadzór autorski w czasie trwania prac budowlanych m.in. w zakresie stwierdzania zgodności realizacji budowy z dokumentacją techniczną.

 •  

Oferta | Kontakt

Copyright © 2024 Tooba.pl Wszelkie prawa zastrzeżone

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Wszyscy nasi architekci należą
do Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej